CÔNG TY ĐANG TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU

GỬI EMAIL HOẶC ĐẾN TRỰC TIẾP CÔNG TY

——o0o——

1. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng:
– Số lượng: 03
– Không yêu cầu kinh nghiệm
– Lương thử việc: 4 triệu / tháng + % hoa hồng
– Thử việc: 1 tháng
– Lương chính thức: Tuỳ theo năng lực sau quá trình thử việc

2. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng:
– Số lượng: 03
– Không yêu cầu kinh nghiệm
– Lương thử việc: 4 triệu / tháng + % hoa hồng
– Thử việc: 1 tháng
– Lương chính thức: Tuỳ theo năng lực sau quá trình thử việc

3. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng:
– Số lượng: 03
– Không yêu cầu kinh nghiệm
– Lương thử việc: 4 triệu / tháng + % hoa hồng
– Thử việc: 1 tháng
– Lương chính thức: Tuỳ theo năng lực sau quá trình thử việc

4. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng:
– Số lượng: 03
– Không yêu cầu kinh nghiệm
– Lương thử việc: 4 triệu / tháng + % hoa hồng
– Thử việc: 1 tháng
– Lương chính thức: Tuỳ theo năng lực sau quá trình thử việc

5. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng:
– Số lượng: 03
– Không yêu cầu kinh nghiệm
– Lương thử việc: 4 triệu / tháng + % hoa hồng
– Thử việc: 1 tháng
– Lương chính thức: Tuỳ theo năng lực sau quá trình thử việc

6. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng:
– Số lượng: 03
– Không yêu cầu kinh nghiệm
– Lương thử việc: 4 triệu / tháng + % hoa hồng
– Thử việc: 1 tháng
– Lương chính thức: Tuỳ theo năng lực sau quá trình thử việc

7. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng:
– Số lượng: 03
– Không yêu cầu kinh nghiệm
– Lương thử việc: 4 triệu / tháng + % hoa hồng
– Thử việc: 1 tháng
– Lương chính thức: Tuỳ theo năng lực sau quá trình thử việc

ĐC: Số 30 Hồ Ngọc Cẩn, Tân Phú, Tp HCM
Điện thoại: 0908.342.993
Email: website366@gmail.com

© 2022 - Mẫu thiết kế webs BDS03 | Thiết kế bởi website366.com

Call Now

Mẫu web BDS 03